Referencje: Danya Cebus Poland sp. z o.o.

Referencje: Danya Cebus Poland sp. z o.o.

Firma Glaucus TC-Andrzej Bagiński, z siedzibą w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 53/ 76, w okresie od 25.05,2021r. do 06.08.2021r. wykonywała na budowie osiedla mieszkaniowego Ursus Centralny etap 1a, zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Karola Taylora 5 i ul. Karola Taylora 7, prace polegające na:

• naprawie stolarki okiennej wykonanej z PCV,
• elementów wykończeniowych drzwi i portali wejściowych do mieszkań,
• usuwania uszkodzeń powstałych na parapetach wykonanych z konglomeratów.

Prace obejmowały usuwanie wszelkich zarysowań, ubytków i pęknięć metodami odpowiednio dostosowanymi do zastosowanych materiałów co pozwoliło uzyskać pożądany efekt. Prace wykonano zgodnie z ustaleniami i oczekiwaniami Kierownictwa Budowy. Zastosowane technologie pozwoliły na zniwelowanie konieczności wymian elementów do zera, a tym samym zmniejszenie kosztów za tym idących. Jednocześnie szybko i sprawnie przekazano wszystkie lokale mieszkalne i części wspólne właścicielom.

W związku z powyższym mogę z całą odpowiedzialnością polecić firmę Glaucus TC jako odpowiedzialnego, rzetelnego i wiarygodnego wykonawcę.

Referencje Danya